Kontakt

„PANDA - HURT” Sp. z o.o. spółka komandytowa
Centrum Dystrybucji
Wędlin i Mięsa

ul. Chemików 10-12
95-100 Zgierz
tel. (42) 714 03 51, 52, 53
fax (42) 714 03 50
panda@pandahurt.pl

Masz uwagi dotyczące nawigacji, produktów lub naszych usług? Chcesz podzielić się swoją opinią? Wypełnij poniższy formularz lub skorzystaj z podanego wyżej adresu pocztowego lub mailowego.